Archive

Czym jest terapia grupowa?

Terapia grupowa to proces, w którym członkowie grupy dyskutują o sprawach, które dotyczą ich życia. Dyskusje te mogą pomóc im lepiej zrozumieć własny świat społeczny i rozwinąć poczucie przynależności. Proces