Archive

Podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

26 marca br., dzięki wieloletnim staraniom oraz zaangażowaniu wielu stron, w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku a Powiatem Tczewskim. Dokumentu,  określającego zasady współpracy